Schuld op oude nalatenschap


14 december 2007

Vraag nummer: 11409  (oude nummer: 9966)

Geachte heer, mevrouw,
De vraag is een ingewikkelde.
In december 2005 is een moeder overleden. Ouders hadden een testament op de langstlevende.
Gevolg daarvan is dat vader een zogenaamde schuld heeft uitstaan bij zijn kinderen.
Nu is de jongste uit het gezin kortgeleden overleden en vervolgens een aantal dagen later de vader.
Moet nu voor de aangifte belastingdienst voor de jongste uit het gezin rekening worden gehouden met de erfenis van de moeder (de uitstaande niet uitbetaalde schuld uit de nalatenschap van moeder)?
En moet vervolgens bij de aangifte vader rekening worden gehouden met de erfenis van de jongste uit de niet uitbetaalde nalatenschap van moeder.
G. Hartenberg

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

gebruikelijk is dat de belastingen die verschuldigd zijn door de kinderen wegens de vordering op de langstlevende ouders, worden voorgeschoten door de langstlevende ouder (vader). Als vader vervolgens overlijdt zonder dat betreffende rechten zijn voldaan, zou je zeggen dat het weer ten laste van de kinderen komt en dus ook ten laste van een vooroverleden kind. Eventueel zou via plaatsververvulling ook een gedeelte ten laste van de kleinkinderen kunnen komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.