Inboedel en successie aangifte


20 maart 2010

Vraag nummer: 13712  (oude nummer: 15511)

In onze situatie erven de kinderen het huis, en heeft de huidige partner conform testament inboedel "gelegateerd" gekregen (met woonrecht). Afhandeling woonrecht is ons duidelijk, echter hoe zit het met de inboedel: wie geeft dat nu aan in de successie-aangifte?
(Het is nu niet opeisbaar door de erfgenamen maar gaat uiteindelijk naar de kinderen)

Antwoord:

Geachte heer,

Het legaat omvat blijkbaar het woonrecht en inboedel. Beide zaken moeten worden gewaardeerd en worden opgegeven in de aangifte. De aangifte zelf en de bijgestuurde toelichting geeft u verder informatie als het goed is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn