tweetraps betaling erfbelasting


16 maart 2010

Vraag nummer: 13692  (oude nummer: 15468)

zie hierboven:
is het niet zo dat sinds 1 januari 2010 geldt dat er bij een z.g. twee-traps modern testament WEL sprake kan zijn van uitgestelde erfbelastingbetaling over het eerste kindsdeel NA het overlijden van de langstlevende???

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het spijt me, maar het is simpel: als kinderen mee-erven is er in beginsel belasting verschuldigd. Als je dat niet wil, dan moet je kinderen dus bij het eerst overlijden NIET mee laten erven. De tweetrapsmaking is dan een extra last op de langstlevende (als enig erfgenaam) om bij overlijden van de langstlevende misschien minder erfbelasting te betalen.

De erfbelasting wordt dus niet uitgesteld, maar verschoven naar het moment van overlijden van de langstlevende. Ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan voor nadere informatie. Elk voordeel heeft in ieder geval zijn nadeel!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.