successiebelasting


13 maart 2006

Vraag nummer: 10134  (oude nummer: 7667)

Waar wordt de successie belasting over betaald als de verdeling van het bedrag gedeeld is door de kinderen en na aftrek van de kosten die na het overlijden van de betrokken persoon nog afgwwikkeld moeten worden.Wordt het bedrag wat dan per persoon overblijft belast of voordat alle kosten zijn betaald! Bij wie moet je dat dan doorgeven of krijg je daar van zelf bericht over!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De belastingdienst stuurt een aangiftebiljet. Daarin staat ook precies wat eventueel afgetrokken kan worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.