successierechtbetaling


24 november 2006

Vraag nummer: 10666  (oude nummer: 8549)

Is het mogelijk om de successierechtbetaling uit te stellen totdat beide ouders zijn overleden of is het verplicht om al te betalen na het overlijden van één van de ouders?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja dat moet (als je boven de drempel uitkomt). Ligt de waarde van de nalatenschap beneden ongveer 5 ton dan is een optie: benoemen van de langstlevende als enig erfgenaam (kinderen in dat geval dus onterven) gekoppeld aan een tweetrapsmaking.

Laten uw ouders even naar de notaris gaan!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.