belasting over kindsdeel


18 maart 2013

Vraag nummer: 33964

Beste notaris, De nalatenschap van mijn kindsdeel van vader dat na "zuiver aanvaarden"op moeders rekening komt, wie krijgt daar de belasting aanslag van en wanneer komt die aanslag?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Over het algemeen geldt dat in het kader van de wettelijke verdeling of een testament dat daarbij aansluit, dat de langstlevende alles krijgt, maar ook alle schulden moet voldoen. Waarondet ook de erfbelasting over de kindsdelen.De fiscus stuurt een paar maanden na het overlijden aan aangiftebiljet op. Die moet worden ingevuld en opgestuurd, waarna een aanslag volgt (of niet indien alle verkrijgingen binnen de vrijstellingen vallen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.