successie belasting


16 december 2005

Vraag nummer: 9811  (oude nummer: 7081)

Geachte Heer,

Als er van de ervenis sucsesie rechten aan de belasting is betaald van 68% over het te erven bedrag.
Moet dan ieder erfgenaam apart nog inkomsten belasting betalen over het te verkrijgen bedragd

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich niet althans niet wegens de verkrijging. Uiteraard zou daarna wel weer een IB belastingplicht kunnen ontstaan (bijv. BOX 3 belasting) naar mijn weten.

Indien er zowel IB als successiebelasting verschuldidg is, dan zijn er mogelijk samenloopregelingen van toepassing

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.