Uitbetaling erfenis


2 november 2008

Vraag nummer: 12110  (oude nummer: 11591)

Twee jaar geleden is een vriendin van mij overleden en bleek dat ik één van de erfgenamen was. Inmiddels zijn alle zaken omtrent de erfenis geregeld, behalve het betalen van de successie rechten. Afgelopen mei dit jaar zijn de papieren opgestuurd naar de belastingdienst, maar tot dusver zijn de successie rechten nog niet betaald. Volgens het steunfonds Humanisme (die gerechtigd is om de afhandeling van de erfenis te regelen) is er nog geen duidelijkheid over het te betalen bedrag. Binnen welk tijdsbestek moet de belastingdienst met de nota komen die betaald moet worden. Staat er een maximum tijd voor, of is dat afhankelijk van de willekeur van de betreffende belastingdienst?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet eigenlijk niet wel termijn de belastingdienst heeft voor de definitieve aanslag, maar naar mijn weten is dat een behoorlijk lange termijn. Misschien goed om de executeur te vragen navraag te doen bij de belastingdienst. Misschien is het ook mogelijk al een voorschot te krijgen van de executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.