Boekerijen antikiteiten in erfenis etc


2 juli 2008

Vraag nummer: 11860  (oude nummer: 10994)

Kunt u mij vertellen of in een erfenis de welbekende zilveren guldens en rijksdaalders, juliana, en daarnaast ook, mogelijk separaat van Wilhelmina, gezien dienen te worden als ' antikiteiten' omdat het geen wettig betaalmiddel is, maar dus ' antikiteit ? Of dat dit wel of niet gezien kan worden als een ' geld' / ' belegging'. Dit gelinkt aan het feit of zilveren munten vervallen aan een hoofderfgenaam OF dat dit vervalt aan degenen die in een testament zijn aangewezen als legataris voor inboedel EN boekerijen en antikiteiten (BW 3.5)

mvg in afwachting van uw reaktie,...

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,


Op zich maakt het niet uit of je als erfgenaam of legataris verkrijgt. Mij lijkt voorts als u er niet helemaal uitkomt dat u het beste het even aan de belastingdienst kan vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.