successierecht in de wet, wettelijk verdeling


29 januari 2006

Vraag nummer: 9965  (oude nummer: 7364)

Geachte heer,
Wij verkeren in eenzelfde situatie als vraagsteller in vraag 5600. Ook wij zijn geschrokken van de mededeling behoorlijk hoge successierechten te moeten betalen na overlijden van een van de ouders. Uw antwoord op haar vraag was dan ook voor ons een grote geruststelling.
Graag zou ik van U willen weten in welk artikel van de wet dit staat. Ik heb al in het wetboek gekeken, maar helaas het betreffende artikel nog niet kunnen vinden.
Bij voorbaat dank voor U reactie .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb soms moeite met het terugvinden van 'oude'antwoorden. Kunt u even kort de situatie schetsen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.