hoogte successierechten


25 september 2006

Vraag nummer: 10535  (oude nummer: 8354)

Geachte lezer,

2 weken gelden is onze vader overleden, onze moeder is al in 1992 overleden (ik heb 1 zuster). In 1993 heeft mijn vader en stiefmoeder een samenlevingsovereenkomst en testamenten op laten stellen bij een notaris. In de samenlevingsovereenkomst is een langslevende clausule opgenomen, waardoor mijn stiefmoeder de beschikking ovver de erfenis houdt tot zij komt te overlijden. Mijn steifmoeder en vader hebben 2 EN/OF spaarrekeningen van elk ca. 30.000,00 Euro (een met hoofdrekeninghouder onze stiefmoeder en de andere met hoofdrekeninghouder onze vader). Verder is er een gezamelijke betaalrekening waar ca. 12.000,00 Euro op staat, Ze bezitten geen eigen huis, maar wel een auto en caravan die verkocht gaan worden. De waarde hievan bedraagt ca. 12.000,00 Euro. De totale erfenis bedraagt hiermee ca. 89.000,00 Euro. Onze stiefmoeder wil graag dat mijn zuster en ik nu al over de erfenis of een deel hiervan kunnen beschikken en wil op korte termijn aan beide een bedrag van 15.000,00 overmaken. Mijn vader heeft in zijn testament bepaald dat onze stiefmoeder 50% (44.500,00) erft en mijn zuster en ik beide 25% (22.250,00). Tevens wil onze stiefmoeder mij en mijn zuster als erfgenamen benoemen voor (een deel) van haar erfenis. Kunt u mijn aangeven wat wij nu en in de toekomst aan successierechten moeten betalen over de erfenis van onze vader en de toekomstige erfenis van onze stiefmoeder? Tevens wil ik u vragen wat onze stiefmoeder (jaarlijks) aan ons en onze kinderen belastingvrij mag schenken om de successierechten van haar erfenis te verlagen.

m.vr.gr.
Naam bij redactie bekend

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me maar daar is deze rubriek niet de juiste weg voor. Ik raad u aan contact op te nemen met uw notaris om dezelfde vraag te stellen en daarbij alle van belang zijnde documenten mee te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.