Waar successiebelasting geheven


26 april 2011

Vraag nummer: 24789  (oude nummer: 16659)

Mijn broer woonde 5,5 jaar op Sint Maarten. Is in januari 2011 daar overleden. Waar moet de successiebelasting betaald worden. Ik heb gehoord dat het regime van St Maarten voorgaat op het NL regime.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het uitgangsount van de wet is dat een verkrijging van een overleden persoon die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde belast wordt. Ook als een Nederlander binnen 10 jaar na zijn vertrek uit Nederland komt te overlijden, is in beginsel Nederlandse erfbelasting verschuldigd. Ik kan niet/slecht beoordelen of in uw geval sprake is van een dubbele heffing of een situatie waarin eventuele dubbele heffing wordt voorkomen en welke wet dan leidend is. Vraagt u dat eens na bij een notaris ter plaatse.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.