partner na opname bejaardenhuis


20 januari 2011

Vraag nummer: 14062  (oude nummer: 16353)

Een broer en zus wonen al hun hele leven samen in een huis. Nu gaan ze beiden naar hetzelfde bejaardenhuis. Zij zijn elkaars erfgenaam. Toen ze nog samenwoonden werden zij mbt de erfbelasting, als elkaars partner gezien. Hierdoor hadden ze dezelfde vrijstelling als gehuwden. Vervalt dit, nu ze in een bejaardenhuis zijn gaan wonen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Onder bepaalde omstandigheden, waaronder opname op dwingende en dringende medische redenen kan er (als aan de andere voorwaarden zijn voldaan) toch sprake zijn van partner in de zin van de successiewet. In algemene zin valt er zeker vanaf deze plaats verder niet zoveel van te zeggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.