erfenis


17 september 2009

Vraag nummer: 12991  (oude nummer: 13847)

Beste,

1)
Mijn vader is overleden. Ik erf nu 7000euro. Moet ik dit bedrag opgeven bij de belasting dienst?
2)
Tevens verdeel ik de erfenis,is het dan ook mogelijk dat ik het geld contant opneem?
3) vind achteraf door de belastingdienst nog controle plaats op de rekening van de overledene?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel moet je 'gewoon' aangifte doen, tenzij er sprake is van een verkrijging binnen de vrijstelling en de fiscus je vrijstelt van het doen van aangifte.

Verdeling moet uiteraard gebeuren met alle erfgenamen tezamen.

Achteraf kan in beginsel altijd controle plaatsvinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.