Successiebelasting


19 januari 2010

Vraag nummer: 13371  (oude nummer: 14850)

Ik (man) ben voor de 2de keer getrouwd.
Ik heb 2 dochters uit mijn eerste huwelijk.In mijn 2de huwelijk zijnwij in gemeenschap van goederen getrouwd.Wij hebben een langstlevende contract opgesteld waar de twee dochters als enige erfgenaam genoemd staan bij eventueel eerder overlijden van de man.
1.Vallen de kinderen in het hogere successie belasting tarief en hoeveel?
2. Zo ja kunnen wij daar op dit moment aan doen om dit te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Stiefkinderen worden voor de successiewet gelijk behandeld met eigen kinderen (ik meen met als voorwaarde dat het huwelijk door overlijden is geeindigd).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.