succesierecht op inboedel en legaten


24 juni 2008

Vraag nummer: 11832  (oude nummer: 10944)

Graag wilde ik weten wie/wanneer de verplichting bestaat tot het voldoen van en het verifieren van de successierechten uit inboedel en boekerijen uit erfenis.
Is dit, verplicht en bij wet, de testamentair executeur (tezamen met de notaris ?) of is dit de direkte verplichting van de verkrijger van het legaat ?

In afwachting

Antwoord:

Geachte heer,

Indien daartoe bevoegd kan de executeur successiebelasting afdragen/inhouden op het legaat. Voor het overige moet de verkrijger betalen (tenzij anders is bepaald).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn