30 dagen regel bij erfenis


11 december 2012

Vraag nummer: 32979

Als degene die erft binnen 30 dagen na ontvangen erfenis zelf overlijdt vernietigd de balstingdienst de aanslag. Mijn vraag is welke datum daarvoor bepalend is naast de datum van overlijden van de erfgenaam. Is dit de datum van acceptatie erfenis, notarieel vastgelegd of de datum van daadwerkelijke ontvangst van de erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet heeft het zelfs over vermindering van erfbelasting die is geheven. Aanvaarding is van belang om vast te stellen wie de erfgenamen zijn, maar de wet heeft (kortgezegd)ook als uitgangspunt dat verwerping geen invloed heeft op de verschuldigde belasting zonder verwerpen. Van belang is voorts dat in de tweede nalatenschap (binnen 30 dagen na de eerste) wederom erfbelasting wordt geheven over betreffende verkrijging. De vermindering wordt verleend op verzoek in de aangifte.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.