omzeilen successiebelasting


4 januari 2005

Vraag nummer: 8949  (oude nummer: 5292)

Bij overlijden moeder die ene huis bezit wordt de opbrengst verdeelt onder de personen die in het testatement staan. Men moet hierover successierechten betalen (60%?). Hoe kan ik dit omzeilen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zestig procent (60%) is wel heel erg hoog. Zeker als de kinderen erfgenamen zijn, zal dat zeker niet zo zijn.

Omzeilen kan niet. Voorkomen kan eigenlijk ook niet goed zonder dat er schenkingsbelasting is verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.