erfenis eigen woning hoeveel belasting


20 maart 2014

Vraag nummer: 37746

Onze beide ouders leven nog en willen een tweetraps testament. Als ze nu beiden overlijden (overleden zijn) en wij ( mijn zus en ik ) erven de woning met een woz van c.a € 200.000,= waarop een aflossingsvrije hypotheek loopt van € 35.000,=. Hoeveel belasting moeten wij hierover betalen en hoe is dit geheel of gedeeltelijk te omzeilen ???

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet voor concrete berekeningen van erfbelasting. Overigens zou ik uw ouders aanraden wel heel goed na te denken over de tweetrapsmaking en zich goed te laten voorlichten door de notaris over de gevolgen en voor- en nadelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.