aanslag successie/bezwaar


10 september 2005

Vraag nummer: 9457  (oude nummer: 6419)

Ik moet een zeker bedrag betalen aan de belastingdienst.Echter nu is gebleken dat de uiteindelijke verkrijging veel lager uitpakt en afwijkt van de eerste aangifte recht van successie
Als men teveel aan de belasting gaat betalen ,krijgt men dan het teveel betaalde automatisch weer terug of moet men andere stappen te ondernemen?
Ik heb eerder een bezwaarschrift ingediend maar is deze week verstreken en moet ik alsnog betalen voor een tehoog opgelegde aanslag.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is het bezwaarschrift niet meteen het verzoek tot uitstel van betaling? Zo niet, dan moet u dat apart aanvragen. Lukt dat niet dan zit er weinig anders op dan het maar te betalen en achteraf terug te krijgen (als uw bezwaar wordt gehonoreerd).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.