successierecht Nederlander in Buitenland


21 maart 2006

Vraag nummer: 10170  (oude nummer: 7708)

mijn vrouw erft van een tante die in duitsland woonde en de nl. nationaliteit had.zij is in okt 2003 in duitsland overleden. er is in duitsland naar duits erfrecht successierecht betaald. de tante heeft vanaf 1985 in het buitenland (spanje) in 19999-2000 in duitsland gewoond, echter met een onderbrekeing van ca 13 maanden (mei 2000-juni 2001in nederland)vanaf juni 2001 in Nieuw Zeeland en vanaf okt. 2002 in duitsland t/m haar overlijden in okt 2003.
Zij heeft dus niet 10 jaar aaneengesloten in het buitenland gewoond. moet mijn vrouw ondanks de lange periode die haar tante in het buitenland woonde toch aanvullend successierechten in nederland betelalen? Het tarief in NL is aanzienlijk hoger dan in DLD.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kwestie is zodanig ingewikkeld dat ik daar geen uitsluitsel over kan geven.
Uitgangspunt van de Successiewet is dat het gaat om een overledene die in nederland woonde ttv het overlijden. Recht van overgang (lijkt op successiebelasting) wordt geheven van iemand die buiten Nederland woonde maar binnenlandse bezittingen had.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.