betaling van successierechten


28 november 2004

Vraag nummer: 8797  (oude nummer: 5049)

Mijn vader is in mei 2004 overleden. Nu moet ik samen met mijn broer successierechten over de huidige waarde van moeders eigendom betalen, terwijl er nog geen erfenis te verdelen valt omdat alles aan moeder vermaakt is.
Is dit de normale gang van zaken, geen erfenis, wel betalen!

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is niet normaal. Normaal is dat de kinderen weliswaar successiebelasting verschuldigd zijn (over hun niet opeisbare erfdelen) maar dat de langstlevende dat voorschiet.

Of er is een andere situatie of er klopt iets helemaal niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.