successie


26 november 2008

Vraag nummer: 12214  (oude nummer: 11812)

Is er successie verschuldigd tussen man en vrouw?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zeker, maar er is een hoge vrijstelling (dik 5 ton te verminderen met pensioenaanspraken). Blijft de waarde van de verkrijging binnen de vrijstelling dan is er dus geen successiebelasting verschuldigd door een echtgenoot.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn