erfbelasting


15 maart 2010

Vraag nummer: 13678  (oude nummer: 15449)

Geachte heer/mevrouw,

Wat zijn de gevolgen van uitstel betalen erfbelasting dmv een tweetrapstestament voor de ergenamen (kinderen )bij overlijdenn langstlevende?
Wordt de erfbelasting vanaf de peildatum overlijden later Geindexceerd of opgerent?

Gaarne uitleg

mvrgr.

R.Vis

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je kinderen bij het eerste overlijden niet laat mee-erven, dan is er op dat moment geen erfbelasting verschuldigd over de kindsdelen. Dat is eigenlijk de essentie van de oplossing. Of dat verstandig is of dat een tweetrapsmaking daaraan gekoppeld moet worden, hangt erg van de omstandigheden en uw wensen af. Ga gewoon even langs uw notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.