verschillende tarieven successierechten "uitmiddelen"


14 november 2005

Vraag nummer: 9699  (oude nummer: 6868)

als in normale omstandigheden 3 broers/zusters erfgenaam zijn, maar 1 van hen is inmiddels overleden, dan erven de kinderen van de overledene dat deel. Zij vallen daarbij in een hoger successietarief, maar, als ik het goed heb, is het een regelmatig voorkomende praktijk dat de successierechten uit de boedel worden betaald en vervolgens wordt aan ieder zijn/haar deel van het netto overblijvende bedrag uitgekeerd. Dwz, dat in de praktijk voor iedereen eenzelfde successietarief uitwerkt. Dit wordt, meen ik, gedaan uit rechtsgevoel naar de overledene.
Vraag: klopt het dat dit veel voorkomt en is dat rechtens acceptabel? Maw, stel dat iemand daar achteraf op terugkomt (na een verklaring van decharge) staat die dan in zijn recht?
S. Kingma

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

het is in ieder geval niet mijn praktijk. De successierechten worden doorgaans slechts "uit de nalatenschap betaald" indien er sprake is van een langstlevende testament en de langstlevende de successierechten moet voorschieten of als er een legaat vrij van recht is.

In alle andere gevallen lijkt het me niet juist óf een schenking van de groep laagbelasten aan de hoogbelasten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.