successierecht bij verwerping


19 september 2006

Vraag nummer: 10515  (oude nummer: 8332)

Geachte notaris,

Meerdere malen werd op deze site gesteld dat verwerping van een deel van een erfenis geen invloed heeft op het verschuldigde successierecht.
N.b. 13 okt.2004:verwerping heeft geen vervolg voor het (voor verwerping) verschuldigde successierecht.
8 febr.2005: successierechten veranderen niet door verwerping.
13 juni 2006: verwerpen kan wel, maar heeft geen invloed op het verschuldigde successierecht.
De belastingdienst denkt er duidelijk anders over.
Mijn broer is in feb.overleden, hij was ongehuwd, had geen kinderen. De erfgenamen zijn mijn moeder, mijn zus en ik. Mijn moeder is 85 jaar en woont in een verzorgingstehuis. Mede naar aanleiding van de bovengenoemde antwoorden en informatie bij de belastingtelefoon (die hetzelfde beweerde) is in goed overleg met moeder besloten dat zij de erfenis verwerpt. Bij de aangifte van successierecht is dit gemeld, maar tevens gesteld dat er oorspronkelijk drie erfgenamen waren en op die grond het verschuldigde successierecht zou worden betaald. (De beide zussen zouden het deel van moeder betalen). De belastingdienst stelt echter: moeder verwerpt, is dus geen erfgenaam meer, de beide zussen zijn verkrijgers en betalen successierecht over de gehele erfenis gedeeld door 2. (Met de daarbij behorende mindere vrijstelling). Voor de belastingdienst is moeder buiten beeld, dit leek ons niet juist. De belastingdienst wijst in dit verband op artikel 30 lid 1 van de successiewet, waarin gesteld wordt dat het bedrag van de rechten geen vermindering ondergaat tengevolge van verwerping. Moeder had een hogere vrijstelling en deze telt nu niet mee want moeder is geen erfgenaam meer. Dit lijkt ons in tegenstelling met alle door ons vooraf ingewonnen informatie. Naar ons gevoel kijkt de belastingdienst eerst naar de hoogste opbrengst voor de dienst en stelt dan dat minder niet mag. Voor ons geldt, dat wij de totale verschuldigde successie willen betalen, als ware er geen verwerping, maar dit wordt niet geaccepteerd. Zijn wij op het verkeerde spoor gezet?
met vriendelijke groet
M.T. Groenhof Redeker

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerping heeft geen invloed op het verschuldigde successierecht in die zin dat er geen mindering door verwerping kan ontstaan. Het gaat er uiteraard om dat de fiscus via verwerping niet tekort mag komen. U treft de regeling aan in artikel 30 successiebelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.