successierecht


27 november 2004

Vraag nummer: 8793  (oude nummer: 5043)

Mijn moeder is in juli overleden. Kan ik de huurkosten en de kosten van energie e.d. opvoeren als schulden bij vraag 8 van het successieformulier

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als het goed is geeft de toelichting daar antwoord op. Zo niet, dan zou ik uw vraag stellen aan de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.