wat moet ik betalen


5 juli 2016

Vraag nummer: 46692

kleindochter heeft geldlening van oma gehad heeft ook rente 4% betaald na haar overlijden staat ik legateer, niet vrij van rechten en kosten en boven haar erfdeel in mijn nalatenschap dit legaat zal ten laste van alle erfgenamen naar evenredigheid komen. Wat voor belasting moet zij betalen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de familierelatie, de hoogte van de verkrijging en de hoogte van de vrijstelling. Kleinkinderen hebben een vrijstelling van ongeveer 20.000 euro en betalen 18% over de eerste schijf van ongeveer 120.000 euro. Voor de precieze berekening verwijs ik u naar de site van de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.