belasting en erven


15 juli 2010

Vraag nummer: 13865  (oude nummer: 15908)

LS, Onder welke voorwaarden word ik gezien als gehandicapt kind, zodat ik bij erven van mijn ouders 57.000 euro als vrijstelling krijg?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er is in de wet gewoon een omschrijving voor. Dit kunt u terugvinden in de wet zelf (art. 32 lid 1 letter 4 onder b.). Voor het overige verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden aan u. Uiteraard kunt u ook eens langs uw eigen notaris gaan voor nadere informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.