erfenis


14 juli 2010

Vraag nummer: 13862  (oude nummer: 15904)

Jaap is een gehandicapt kind en als zijn ouders komen te overlijden heeft hij een vrijstelling van 57.000
euro. Stel Jaap komt te overlijden vóór zijn ouders. Krijgt zijn huidige echtgenote dan ook deze vrijstelling
van 57.000 euro? Zo nee, wat zijn dan de mogelijkheden/regels?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten heb ik uw vraag beantwoord dus verwijs naar mijn eerdere antwoorden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.