meer of minder successie betalen?


13 oktober 2008

Vraag nummer: 12055  (oude nummer: 11445)

Situatie:
Man heeft 3 kinderen uit 1e huwelijk. Vrouw heeft 2 kinderen uit 1e huwelijk. Man en vrouw wonen nu samen en hebben een samenlevingscontract en een testament opgemaakt.
Man komt te overlijden en volgens het testament gaat alles naar de langst levende. Vrouw overlijd jaren erna en volgens het testament zouden de 5 kinderen evenredig delen en/of verrekenen hetgeen zij mede ontvangen hebben en/of nog zullen ontvangen uit de nalatenschap van de man/vader. Hoe zit het dan met de successierechten? Betaald dan ieder kind evenveel of is er verschil, daar man en vrouw niet getrouwd zijn geweest met elkaar?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten is bij samenwonen geen sprake van stiefkinderen in de zin van de wet dus niet het lage kindstarief van toepassing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.