Hoogte van successierechten kindsdeel


23 januari 2006

Vraag nummer: 9946  (oude nummer: 7334)

Als ik 600000 Eur nalaat aan de langstlevende,hoeveel geld moet er dan evt. betaald worden door de langstlevende over het niet opeisbare kindsdeel?
Er zijn 4 kinderen
Kinderen kunnen niet zelf betalen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uitgaande van een langstlevende systeem met 4 kinderen zijn er dus 5 erfgenamen, uitgaande van gelijke delen dus ieder 1/5 x 60.000 = 5000. Dat valt in principe binnen de vrijstelling van kinderen (en zeker van der langstlevende).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.