successierecht


22 januari 2008

Vraag nummer: 11488  (oude nummer: 10162)

Is de belastbare top hetzelfde bij registergoed(huis) als bij geld?
Het huis van mijn moeder heeft een woz waarde van 224.000,-euros.Mijn zuster en ik zijn de 2 enkele erfgenamen.Hoe wordt dit ongeveer berekend?
bedankt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich maakt dat inderdaad in beginsel niet uit. In de toelichting staan overigens de waarderingsregels.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.