Wat is de belasting voor erfgenamen die bij plaatsvervulling erven?


12 november 2018

Vraag nummer: 56649

HALLO kleinkinderen treden in de plaats van voor overleden vader.
Hoeveel procent erfbelasting betalen zij boven hun vrijstelling

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Klienkinderen kunnen inderdaad erfgenamen zijn door plaatsvervulling. Kleinkinderen betalen over het algemeen het kindstarief vermeerderd met 80% daarvan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn