afgifte legaten


24 juni 2008

Vraag nummer: 11833  (oude nummer: 10946)

Indien een testament aangeeft :
' Ik legateer, niet vrij van rechten en kosten, af te geven terstond na mijn overlijden, is er dan niet sprake van een ingebouwde strijdigheid waar een notaris de erflater op dient te wijzen ?
Nml legaat zal op waarde geschat dienen te worden (want er staat immers ' niet' vrij van rechten en kosten. Dus kunnen betreffende zaken niet terstond worden afgegeven.

Hoe te handelen indien dan inderdaad de testamentair executeur zegt :' nee dat afgeven kan niet' .... Is het in dit geval tevens raadzaam om dan zelf als ontvanger van het legaat kontakt op te nemen met de notaris en om helderheid te vragen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Niet vrij van rechten en kosten betekent over het algemeen dat de legataris successiebelasting is verschuldigd en dat ook zelf dient te voldoen.

De zaken kunnen gewoon afgegeven worden (als de l;egataris het wil) en (achteraf) dient successiebelasting betaald te worden (door de legataris).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.