Wonende in Brazilie, moet ik erfbelasting betalen over Nederlandse erfenis?


22 maart 2017

Vraag nummer: 50181

Ben nederlander, woon meer dan 20 jaar in Brazilie, mijn oom in Nederland is overleden en laat 50.000 euros achter, moet ik als neef hierover erfbelasting betalen? In nederland of Brazilie? Of niets?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar de Nederlandse fiscale wet moet erfbelasting worden betaald over datgene wat door iemand krachtens erfrecht wordt verkregen ván iemand die ttv het overlijden in Nederland woonde. Uitgangspunt is dus de woonplaats van de overledene, niet van de verkrijger. Ik kan niet beoordelen wat de Braziliaanse wetgeving inhoudt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.