successierechten kindsdeel


7 april 2006

Vraag nummer: 10253  (oude nummer: 7834)

In een van de antwoorden op de FAQ´s, lees ik dat de langstlevende de succesierechten dient te betalen voor de kindsdelen van de erfenis. Is het zo dat bij het ontbreken van liggende gelden, een hypotheek dient te worden afgesloten om de successie te betalen? B.v. dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U slaat de spijker op zijn kop. Dat is dus ook precies het nadeel van het langstlevende testament. Onterven zou een optie kunnen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn