Heeft verwerpen fiscale gevolgen?


8 februari 2005

Vraag nummer: 9107  (oude nummer: 5568)

Onze vader is overleden. Het lijkt er op dat m.u.v. roerende zaken(gelegateerd aan moeder) de wettelijke verdeling geldt.
Voor mijn moeder geldt een veel hogere vrijstelling dan voor kinderen. Kunnen kinderen erfenis verwerpen zodat alles onder vrijstelling van moeder valt? Of wordt dat gezien als erven en schenking aan moeder(dubbele rechten?).
Indien verwerpen fiscaal kan, zijn daar dan nog veel kostende formaliteiten aan verbonden?
M.v.g.
John

Antwoord:

Geachte heer,

De wet zegt het als volgt: verwerping heeft geen invloed op de hoogte van de verschuldigde successiebelasting. Het helpt dus niet!!!

Overigens zal hoogst waarschijnlijk bepaald zijn dat de successiebelasting van de kinderen over hun vordering moet worden voorgschoten door de langstlevende!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.