belasting en erven(2)


15 juli 2010

Vraag nummer: 13867  (oude nummer: 15910)

LS, Als Jaap bij erven van zijn ouders gebruik maakt van zijn volledige vrijstelling, heeft zijn echtgenote dan nog recht op een vrijstelling bij gelijktijdig erven van Jaap's ouders, want Jaap's vrouw wordt ook genoemd in het testament van Jaap's ouders. Jaap heeft geen kinderen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De fiscus bekijkt wat dat betreft iedere erfgenaam apart. Iedere erfgenaam heeft dus de hem/haar toekomende eigen vrijstelling en wordt belast naar betreffend (eigen) tarief. Indien u twijfelt kunt u altijd even de belastingdienst raadplegen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn