Rente over kindsdeel


2 juli 2021

Vraag nummer: 63258

Mijn vader is in 1998 overleden, en het testament was een langstlevende testament. Er is wel een aangifte gedaan voor het kindsdeel.

Ik lees nu overal dat rente over het kindsdeel niet meer mag worden berekend (tenzij wettelijke rente - 6 % > 0). Maar mijn vader is dus overleden voor de nieuwe erfwet van 2003.

Nu is mijn moeder onlangs (2021) overleden, en heb ik recht op het kindsdeel van mijn vader (naast de erfenis van mijn moeder). Mag ik dat kindsdeel van mijn vader toch verhogen met de wettelijke rente (geen rente over rente) of de rente die is vastgelegd in het testament van mijn vader ??

Dank

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is het testament van uw vader leidend ook wat de rente betreft. Verder kunt u nadere informatie vinden op de toelichting bij de aangifte erfbelasting. Uiteraard kan ik niet beoordelen wat er 'wordt geschreven' en of dat wellicht alleen te maken heeft met de nieuwe wettelijke verdeling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE