Erfrecht


25 oktober 2011

Vraag nummer: 26475

Volgens de noteris vorderd de belastingdienst binnen 6 tot 8 maanden de
Erfrechtbelasting op verkregen uit een erfenis van onze overleden broer die]
verder geen familie had en ook geen testament had gemaakt mijn zus en ik
zijn de alleen erfgenamen, hij is nu bijna 2jaar oerleden maar wij hebben van
de belastingdienst nog steeds niets gehoord, hoe lang kan dit nog duren voordat wij weten hoeveel erfrecht kosten wij moeten betalen van zijn
bankrekening van een kleine €30.000, kan zich dat belopen op 5 jaar ????????

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is er een verplichting tot het doen van aangifte, dus u zou één en ander kunnen navragen bij de Belastingdienst. In algemene zin zou u ook algemene informatie kunnen inwinnen via de Belastingdienst website.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn