successierechten vruchtgebruik


13 mei 2006

Vraag nummer: 10308  (oude nummer: 7988)

Mijn vader woonde samen met zijn partner in zijn huis. In het testament heeft hij gezet dat de langstlevende het vruchtgebruik van het huis en inboedel krijgt. Mijn vraag is, nu mijn vader is overleden, moeten zijn kinderen nu successierechten betalen over het huis of moet zijn partner die het vruchtgebruik van het huis heeft ook een deel van de successie rechten betalen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ieder betaalt over (de waarde van) ieders verkrijging: de kinderen over hun bloot eigendom en de partner over het vruchtgebruik. Wellicht staat er iets in het testament over de betaling van de successiebelasting door de partner.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.