Successierechten kindsdelen


20 juni 2007

Vraag nummer: 11134  (oude nummer: 9388)

Onlangs is mijn moeder overleden. Zij had een testament; alles wordt nagelaten aan mijn vader, ons (mijn broer en ik) deel is nu dus niet opeisbaar.
Ter verduidelijking , wij erven nu dus nog niets.
Volgens de acc. van mijn ouders moeten wij nu toch al successie recht gaan betalen, terwijl wij nog niets in handen hebben en ook nog niet zullen krijgen. Heeft deze acc. gelijk. Zo ja, wat voor percentage moeten wij dan betalen ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De accountant heeft deels gelijk, omdat de door de kinderen te betalen successiebelasting op basis van het testament doorgaans moet worden voorgeschoten door de langstlevende (uw vader).

Vandaar dat vandaag de dag veel testamenten gemaakt worden waarin de langstlevende tot enig erfgenaam wordt benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.