Vruchtgebruik in Frankrijk


13 februari 2005

Vraag nummer: 9124  (oude nummer: 5604)

Mijn schoonvader die in Belgie woont heeft een buitenverblijf in Frankrijk dat op zijjn naam staat maar dat hij op mijn vrouw en haar zuster haar naam wil zetten met behoud van het vruchtgebruik. Wat zijn de fiscale consequenties voor beide dochters die in Nederland wonen en belastingplichtig zijn?
Met vriendelijke dank

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben geen expert op het gebied van Frans (erf-)recht. Mij lijkt dat er gewoon successiebelasting verschuldigd is over de waarde-aangroei bij het overlijden van de vruchtgebruiker. Zeker ben ik zeker niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.