successierechten afhankelijk van verwerping


10 mei 2006

Vraag nummer: 10299  (oude nummer: 7969)

Geachte heer, mevrouw,

mijn schoonvader is recentelijk overleden. Mijn schoonmoeder en 4 kinderen zijn erfgenamen, er is een langstlevend testament. Zij erven alle 1/10 deel van de bezittingen, de overige 1/2 behoorde reeds mijn schoonmoeder toe.

Het 1/10 erfdeel valt voor mijn schoonmoeder wel binnen haar drempel voor successierechten, maar voor de kinderen niet binnen het hunne. Zij moeten dus successierechten betalen, mijn schoonmoeder niet of nauwelijks. Zelfs als mijn schoonmoeder alles zou erven, zou dat binnen haar drempel vallen.

Verminderen de successierechten indien de kinderen de erfenis afwijzen? Vallen hun erfdelen dan later in de erfenis van mijn schoonmoeder? En als de kinderen hun erfdeel wel aanvaarden, zijn hun erfdelen dan vrijgesteld van successierechten in het geval mijn schoonmoeder komt te overlijden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee het spijt me. Verwerping heeft geen invloed op het verschuldigde successierecht. Bovendien gaat bij verwerping het erfdeel eerst nog naar de kinderen van de kinderen.

Wellicht was in retrospectief via een testament één en ander beter vastgelegd. Overigens zou (als het testament dat mogelijk maakt) via het veststellen van de hoogte van de rente op de vordering van de kinderen toch nog wat extra ruimte van de vrijstelling benut kunnen worden (fictief vruchtgebruik).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.