termijn van betaling


18 februari 2012

Vraag nummer: 27520

binnen welke termijn moet de erfbelasting worden afgedragen aan de belastingdienst?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er sprake is van een aanslag opgelegd naar aanleiding van een aangifte, dan staat in de aanslag ook het (uiterste) moment van betaling opgenomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.