Erfgoed belasting wonende in VS


4 juni 2010

Vraag nummer: 13811  (oude nummer: 15791)

Ik ben al 30 jaar woonzaam in de VS en ben genaturaliseert amerikaan. Mijn zusje woont al 30 jaar in Israel en is daar staatsburger. Mijn vader is vorige maand overleden en heeft zijn hele leven in nederland gewoond. Wij zijn de enige erven.
Moeten wij erfdeel belasting in Nederland betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht wordt met erfbelasting belast al wat wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. In beginsel zal dus inderdaad erfbelasting verschuldigd zijn naar Nederlands recht. De kans bestaat overigens dat er in het buitenland ook geheven wordt indien daar een andere systematiek geldt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.