successierecht kinderen


9 november 2005

Vraag nummer: 9679  (oude nummer: 6841)

Mijn vader heeft geen vermogen in de vorm van een eigen huis, maar wel een spaarrekening. van zo'n kleine € 20.000. We zijn met vijf kinderen. Moeder is al overleden. Wat zijn de successierechten die wij moeten betalen? Is het wijsheid het voor overlijden te verdelen ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw vader nog leeft lijkt het me niet verstandig het te verdelen als hij het nog nodig heeft voor zijn verzorging.

De kans is aanwezig (uiteraard kan ik u geen garantie geven) dat de kinderen allen in uw voorbeeld binnen de vrijstelling vallen van ongeveer 8000,00 euro en dus geen successierecht betalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn