verjaring successieaangifte/aanslag


1 december 2015

Vraag nummer: 44416

Mijn moeder is in 2005 overleden, mijn vader in 2011. Mijn vader was executeur in de nalatenschap van mijn moeder en schijnt nooit aangifte successie te hebben gedaan, of deze wel te hebben gedaan, waarbij deze op 0 is gesteld door de Belastingdienst. In 2014 heb ik een aanslag erfbelasting ontvangen waartegen ik bezwaar heb aangetekend daar mijn erfdeel uitsluitend uit mijn moeders nalatenschap afkomstig is en ik van mijn vader niets heb geerfd. Kan de Belastingdienst nog een aanslag erfbelasting opleggen over de nalatenschap van mijn moeder of is de verjaringstermijn inderdaad 5 jaar? Wat zijn de uitzonderingen op deze regel en is daarbij nog van belang of er wel of geen aangifte is gedaan door mijn vader indertijd? Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van belang is allereerst vast te stellen of inderdaad wel of niet aangifte is gedaan. Is er wel aangegifte gedaan en/of een brief van de belastingdienst is ontvangen dat geen erfbelasting verschuldigd is, zal daar ook in staan in hoeverre dat een voorlopige beschikking van de fiscus is. De belastingdienst kan u lijkt mij daarover nader informeren.
Er gelden inderdaad wel verjaringstermijnen die overigens ook weer afhankelijk zijn van de vraag of er binnenlands of buitenlands vermogen is geerd en of wellicht uitstel van aangifte is verleend.

Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan met alle beschikbare documentatie en samen te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.