Erfbelasting


10 september 2014

Vraag nummer: 39831

Ik heb 2 jaar geleden een legaat ontvangen van een overleden vriendin. Er was door de aangestelde executeur een bedrag gestort op mijn bank met als omschrijving: legaat van de overleden persoon.
Het was een behoorlijk bedrag en nam aan dat dit het hele legaat was, totdat ik de bijbehorende erfbelasting aanslag kreeg: Ik had dus maar 40% van het totale bedrag gehad. De hele boel bij de belasting aangekaart en die zouden het herzien. Er hadden zich daar al meer mensen gemeld met hetzelfde probleem. De executeur gaf trouwens 'niet thuis' na onze vragen, alleen dat haar accountant kantoor alles zou regelen.
Nu 2 jaar later kreeg ik een brief met als bijlage een kopie van, naar mijn mening, een kennisgeving van de belasting met de juiste bedragen.
Alleen gaf de executeur in de brief mij te kennen dat niet het bedrag van het restant van de legaat overgemaakt zou worden , maar alleen de aanvulling op het bedrag dat ik sowieso al aan de belasting moest betalen.
Nu heb ik samen met nog een aantal mensen die ook een legaat van de overledene hebben ontvangen om opheldering gevraagd en om een kopie van de definitieve aanslag, waar we naar mijn mening recht op hebben.
Nu heb ik eindelijk een antwoord van haar accountant kantoor gehad, waarin gezegd wordt dat de belasting nu de juiste gegevens heeft en dat we de erfbelasting nu gewoon moeten betalen met de aanvulling, ook al wijkt dit flink af van het bedrag die op de kennisgeving staat. En ook nog dat we hier niets meer aan kunnen veranderen.
Maar de belastingdienst vertelde mij 2 jaar geleden al dat alleen erfbelasting betaald moest worden over het daadwerkelijke bedrag dat je ontvangt.
Maar nu moeten we dus belasting betalen over een aanzienlijk hoger bedrag dan dat we daadwerkelijk krijgen. Ik weet niet wat voor constructie is gebruikt, maar dit kan mijns inziens niet kloppen.
En we hebben nog steeds geen kopie van de definitieve aanslag en dus geen controle.
Nu is mijn vraag ook wat ons recht is met een legaat, en van welk bedrag de belasting uitgaat.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord,

Vriendelijke groet,

Arie Hoogendijk

Antwoord:

Geachte heer,

Vanaf deze plaats kan ik u daar niet bij helpen, dus raad ik u aan langs een notaris te gaan voor een second opinion. Het kan overigens wel kloppen dat de executeur de verschuldigde erfbelasting inhoudt op de gelegateerde bedragen, want dat wordt doorgaans zo bepaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.